Trasee

– Buşteni (885 m) – Valea Jepilor – Cabana Caraiman (2025 m) – Cabana Babele (2200 m) – Hotel Peştera (1610 m)
Marcaj: cruce albastră. Durata: 6 ore.

Pe porţiunea de pe Valea Jepilor traseul este dificil şi accidentat, nu se recomandă iarna.

De la fabrica de hârtie traseul urmează drumul spre Hotel Silva şi staţia de telecabină, urcă o scurtă porţiune de-a lungul unui drum forestier pe lângă firul văii Jepilor, lasă spre stânga poteca spre Cascada Urlătoarea (traseul 4, marcaj punct roşu) iar puţin mai sus cea spre Cantonul Jepi (traseul 5, marcat cu triunghi albastru). În continuare urcă accentuat prin pădure pe versantul nordic al Jepilor Mici, traversează firul văii Jepilor şi continuă în urcuş pe faţa sudică a Caraimanului, păstrându-se în apropierea apei pe care o traversează de mai multe ori. În final poteca se abate spre dreapta în urcuş susţinut şi ajunge la Cabana Caraiman (2025 m) printr-o traversare spre stânga. De aici porneşte spre Crucea Caraimanului poteca nemarcată de pe Brâna Mare a Caraimanului (traseul 13); o altă potecă de legătură (marcată cu punct albastru, traseul 31) se desprinde spre sud spre Cantonul Jepi şi Cabana Piatra Arsă. În continuare, traseul urmăreşte poteca spre vest, aproape de firul apei, în urcuş domol până la Cabana Babele (2200 m) (Buşteni – Cabana Babele 4 ore). De aici coboară tot spre vest pe Piciorul Babelor în Valea Ialomiţei pe care o atinge în apropierea staţiei de telecabină (Babele – Peştera), de unde parcurgând spre sud o scurtă porţiune a drumului de pe Valea Ialomiţei (traseu auto 2) ajunge la Hotelul Peştera (1610 m).

– Cabana Caraiman (2025 m) – Brâna Mare a Caraimanului – Crucea Eroilor (Caraimanului) (2284 m)
Nemarcat. Durata: 1 oră.

Traseul este periculos pe vreme nefavorabilă şi iarna sau primăvara când şiştoacele pe care le traversează mai păstrează zăpadă.

De la Cabana Caraiman se urcă o porţiune scurtă spre nord-vest, apoi traseul urmează în urcuş continuu, în general domol, poteca de pe Brâna Mare a Caraimanului.

– Cabana Caraiman (2025 m) – Muntele Jepii Mici (2120 m)
Marcaj: punct albastru. Durata: 20 min.

Traseul face legătura între Cabana Caraiman şi traseul dintre Cabana Babele şi Cabana Piatra Arsă.

– BUŞTENl – V. JEPILOR – CARAIMAN
Marcaj: cruce albastră Timp: 3-3½ ore

De la gara Buşteni (883 m), urmăm bd. Libertăţii (şoseaua naţională) spre stînga, pînă în dreptul str. Industriei (10 min de la gară). De aici, continuăm la dreapta pe această stradă, avînd în faţă peisajul abruptului prahovean al Bucegilor dominat de Vîrful Claia Mare, şi pieptul puternic al Caraimanului. După 20-25 min ajungem lîngă firul Văii Jepilor (dreapta), în punctul de ramificaţie a drumurilor.

La stînga se desparte poteca spre cantonul Jepi prin V. Urlătorilor (traseul 4, marcaj triunghi albastru). Traseul nostru continuă înainte, în lungul drumului carosabil, care conduce după 20-25 min la fostele cariere de piatră. De aici prindem poteca spre stînga, în urcuş pieptiş, apoi de-a coasta pe malul drept al Văii Jepilor (stînga cum urcăm). După un parcurs scurt apar, pe malul opus al văii, marile cascade ale Văii Spumoase. Străbătînd în continuare o porţiune în care poteca, prevăzută cu cablu de asigurare, este săpată în stîncă, începem curînd urcuşul, pe versantul nordic al Jepilor Mici. După 1 – 1½ oră de la Buşteni urcuşul pieptiş încetează şi, îndreptîndu-ne de-a coasta, atingem firul Văii Jepilor. Poteca traversează firul trecînd pe faţa Caraimanului, urcă în serpentine, după care iese pe o faţă puternic înclinată, acoperită cu pajişti bogate. Spre stînga şi înapoi, pe partea opusă a văii, se profilează ,,Creasta cu Zîmbri”, în creştetul căreia se află o importantă staţiune de zîmbru sau pin cembra.

Continuînd urcuşul de-a coasta, drumul traversează din nou firul văii, trecînd pe versantul Jepilor Mici, iar după ce se strecoară pe sub stînci şi urcă direct printr-un horn stîncos, revine pe faţa Caraimanului.

Pe creasta acoperită cu pajişti, poleca descrie cîteva serpentine, apoi urcînd pieptiş pe sub pereţii din dreapta, pe o porţiune surpată de eroziuni, conduce la baza unei scări de piatră cu cabluri de asigurare. Inainte, în firul văii, se ridică o treaptă stîncoasă înaltă peste care apele Văii Jepilor formează Cascada Caraimanului (sau Vînturişul Caraimanului), impresionantă mai ales primavara şi la începutul verii, cînd valea are debit mare de apă. În stînga, peste vale, versantul Jepilnr Mici este acoperit cu o vegetaţie bogată întreruptă de ţancuri, pereţi şi vîlcele stîncoase. În contrast cu acest versant sălbatic şi întunecat, în dreapta şi deasupra noastră se deschid feţele luminoase ale Caraimanului, cu abrupturi înlănţuite de brîne bogat înierbate şi presărate cu sumedenie de flori. Nu departe, poteca traversează firul bolovănos al Vîlcelului Brînei Portiţei, după care continuă urcuşul şi iese la baza treptei stîncoase a Cascadei Caraimanului, în punctul în care, spre dreapta, porneşte largul pridvor înierbat al Brînei Portiţei. În continuare, poteca ne conduce curînd în firul Vîlcelul Zăpezilor (păstrează multă vreme zăpada), de unde urmează o faţă stîncoasă, urcă pieptiş printr-un mic horn şi răzbate deasupra zonei de stîncării; de aci, iese din nou pe o coastă puternic înclinată, reintră curînd în Vîlcelul Zăpezilor iar după un urcuş scurt, ajunge la cabana Caraiman (2025 m).

– CARAIMAN – BABELE
Marcaj: cruce albastră Timp: 20-30 min

De la cabana Caraiman (2025 m) urmăm către V, poteca în urcuş, pe malul stîng (dreapta cum urcăm) al Văii Jepilor. Trecem prin pajiştile de la poalele feţei sudice a Caraimanului şi urcăm apoi pieptiş o treaptă a văii, la baza căreia lăsăm în dreapta poteca ce urcă de-a lungul Brînei Mari a Caraimanului, spre Crucea Eroilor. După o scurtă porţiune aproape orizontală, poteca se apropie de firul superior al Văii Jepilor, în punctul de confluenţă cu Viroaga Babelor ce vine dinspre V de sub creasta Babele. De aici ne îndreptăm către stînga, traversăm firul şi continuăm în urcuş, paralel cu viroaga, pe malul drept al acesteia (stînga cum urcăm). Ieşind pe pragul orizontal al coamei Babele-Jepi întîlnim, venind din stînga, drumul dinspre Piatra Arsă. Un ultim urcuş de cca 5 min ne conduce în creastă, la cabana Babele (2200 m).